Všeobecne podmienky

Všeobecné podmienkySpoločnosť Najportal s.r.o. so sídlom na adrese Štefánikova 16, 900 01 Modra, Slovensko, IČO: 50440357 , DIČ 2120327891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 113271/B (ďalej „prevádzkovateľ“ alebo „easytarget.sk“), prevádzkuje internetový server, systém umožňujúci cielenie reklamných bannerov, reklamných systémov, atd. a to za účelom zvýšenia profitu z takýchto reklamných plôch.

1. Popis služby
Ponúkame možnosť využívať reklamný systém EasyTarget.sk, zároveň poskytujeme reklamné a marketingové služby v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Systém EasyTarget.sk zabezpečuje cielenie reklamných bannerov rôznych formátov na stránkach našich registrovaných partnerov. Cielenie systému konkrétnych reklamých plôch, reklamných bannerov si nastavuje samostatne každé registrovaný užívateľ. Po vložení reklamných bannerov, či textových, grafických, videoreklám alebo rôžnych reklamných systémov (napr. Google Adsense, Etarget, Blindrads, atd.) a ich zacielení, systém sam vygeneruje kód, ktorý musí majiteľ vložiť na svoje stránky bez akýchkoľvek zásahov, na miesto kde je určený (toto miesto bude popísané v administrácii pri vygenerovanom kóde). Reklamy, rotovanie reklám, farebnosť, cielenosť rekllám, štatistiky a mnoho ďalších funkčností si potom jednoducho budete nastavovať v našom systéme EasyTarget po prihlásení sa v administratívnej sekcii.

2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
Portál easytarget.sk nenesie žiadnu zodpovednosť dát, ktoré sa nachádzajú v systéme. Spoločnosť Najportál s.r.o. sa snaží zabezpečiť maximálnu funkčnosť poskytovanej služby, nezodpovedá však za škody spôsobené stratou alebo poškodením uložených informácií, prípadne útokom na internetový server. Nezaručuje sa taktiež za cielenie akýchkoľvek reklám v tomto systéme. Taktiež prevádzkovateľ negarantuje, že služba bude bez akýchkoľvek výpadkov, t.j. že služba bude 100% dostupná. Registráciou a vložením nami vygenerovaných kódov na webové stránky nám dáva majiteľ stránky súhlas k využívaniu dát na cielenie reklám, zobrazeniu reklám a rôznemu zbieraniu dát k štatistikám, ktoré bude mať plne dostupné po prihlásení v našom systéme.

3. Práva a povinnosti registrovanej webovej stránky
Každký majiteľ webovej stránky, ktorá bude mať vložené na svojich stránkach náš kód, je upovedomený o zbieraní informácií. Taktiež by majiteľ takejto webovej stránky mal upovedomiť svojich návštevníkoch o využívaní cookies s cieľom skvalitnenia cielenia reklám a poskytovania tak nám ako tretej strane, ktorá potrebné dáta zozbiera a využije k lepším a kvalitnejším štatistikám cielenosti reklám, ktoré si majiteľ konkrétnej stránky vloží do systému. Za žiadnych okoľností nie je povolené vygenerovaným kódom v službe na stranke EasyTarget.sk manipulovať, či inak zasahovať do jeho funkčností (hackovať). Po zistení takéhoto zásahu do kódu je prevádzovateľ oprávnený konkrétnu stránku, alebo aj celý registrovaný účet zablokovať na dobu neurčitú.

4. Registrácia
Registráciou na portáli easytarget.sk súhlasíte s uchovávaním informácií, ktoré ste vypĺňali pri registrácii a ich následným využívaním v prospech služby easytarget.sk (poslanie uvítacieho emailu, zabudnuté heslo, či posielanie informačných emailov).

5. Záverečné ustanovenia
Zmluvný vzťah medzi easytarget.sk a registrovaným užívateľom sa riadi Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zz v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej Republiky. Najportal s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VZP ako aj súvisiace dokumenty. VZP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VZP.

Cookies - Zásady používania súborov cookie
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve stránky easyseo.sk . Tým, že používame súbory cookie, nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom, resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto webovej stránky a jej sesterskými stránkami súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornení pri návšteve tejto webovej stránky a jej sesterskými stránkami a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním tejto webovej stránky a jej sesterskými stránkami. Ak ako užívateľ nesúhlasíte s používaním súborov cookie, túto webovú stránku a jej sesterské stránky nenavštevujte alebo súbory cookie aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookie, túto stránku a jej sesterské stránky budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookie sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám súvisiacich napríklad s prihlásením registrovaného užívateľa, či nakupovaním. Pomáhajú nám tiež zhromažďovať analytické informácie o používaní tejto webovej stránky. V cookies nikdy neukladáme Vaše osobné údaje. Ukladá sa iba jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri Vašej ďalšej návšteve tejto webovej stránky.

Typy súborov cookie sú:
dočasné súbory cookie - sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas trvania relácie a po jej ukončení sa odstránia trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehliadačov internetu obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, t.j. prehliadač zvyčajne obsahuje možnosti, ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.


VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť 12.3.2018